Aansprakelijkheid

Zwakt het EHRM haar eerdere Delfi uitspraak af?

Door Thomas Baudewijn op 20 februari 2016

In juni vorig jaar deed het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) exploitanten van online nieuwsportalen behoorlijk schrikken door het zogenaamde Delfi-arrest uit te spreken waarin werd bevestigd dat het recht op vrije meningsuiting niet verhindert dat de exploitanten aansprakelijk worden gesteld voor onrechtmatige reacties die door gebruikers worden gepost. Deze maand is het Hof met een nieuw soortgelijk arrest gekomen dat de gevolgen van Delfi lijkt af te zwakken.

YouTube gaat gebruikers helpen fair use te verdedigen

Door Thomas Baudewijn op 26 november 2015

Vorige week maakte Google op haar Public Policy Blog bekend dat zij YouTube gebruikers zal bijstaan bij het verdedigen van fair use tegen een ongegronde DMCA takedown. Dat werd aangekondigd door Fred von Lohnmann, de Copyright Legal Director van YouTube. Meer in het bijzonder zou YouTube juridische bijstand verlenen aan deze gebruikers en indien nodig de kosten dragen van een gerechtelijke procedure. Laten we even ontcijferen wat dit allemaal betekent.

Tesla moet haar autopilot meteen bijstellen

Door Thomas Baudewijn op 5 november 2015

Wie in het bezit is van een Tesla Model S gebouwd na september 2014 kan zich na de laatste update die door Tesla in oktober werd uitgerold amuseren met een nieuwe functionaliteit die ze bij Tesla autopilot noemen. Dankzij deze software kan de wagen voortaan enkele taken van de bestuurder overnemen met de bedoeling de veiligheid te laten toenemen. Hoewel we na deze update nog niet kunnen spreken van een volledig autonome wagen, heeft Tesla hiermee toch een aardige stap in die richting gezet.

Google wil liever geen websites uit de zoekindex verwijderen

Door Thomas Baudewijn op 26 oktober 2015

In een open brief gericht aan de The Office of the Intellectual Property Enforcement Coordinator heeft Google laten weten dat het geen voorstander is om websites in hun geheel uit de zoekindex te schrappen wanneer zij materiaal bevatten in strijd met de intellectuele eigendom. Dat zou volgens Google niet efficiënt zijn en bovendien leiden tot censuur van perfect wettige inhoud.

Ex-werkgever spreekt kwaad over werknemer op sociale media

Door Thomas Baudewijn op 3 september 2015

In de huidige rechtspraak wordt aangenomen dat een werknemer zijn werkgever niet zomaar in een kwaad daglicht mag stellen op sociale media. Hoewel het uiten van kritiek tot op zekere hoogte wel is toegelaten, kan dit een ontslag omwille van dringende reden rechtvaardigen op voorwaarde dat de kritiek of omstandigheden voldoende ernstig zijn. Maar stel nu dat een werknemer zijn ontslag geeft en de werkgever als een soort van weerwraak deze werknemer in een kwaad daglicht stelt op sociale media om zo de kansen op een nieuwe job te fnuiken.

Nieuwsportaal aansprakelijk voor anonieme reacties

Door Thomas Baudewijn op 19 juni 2015

Volgens de Grote Kamer bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) staat het recht op vrije meningsuiting er niet aan in de weg dat een internetportaal aansprakelijk kan gesteld worden voor onrechtmatige reacties die door lezers anoniem werden gepost. Hiermee bevestigde de Grote Kamer het arrest dat reeds eerder door de Kamer werd gewezen.

Hostingprovider niet aansprakelijk bij vage kennisgeving

Door Thomas Baudewijn op 23 april 2015

Wie hosting diensten levert, kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de opslag van onwettige informatie wanneer deze informatie prompt wordt verwijderd of de toegang ertoe onmogelijk wordt gemaakt van zodra hij hier daadwerkelijk kennis van heeft. Dat volgt uit artikel XII.19 van het Wetboek Economisch Recht, dat het oude artikel 20 van de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij vervangt.