Auteursrecht

Sabam bewijst mandaat zonder voorleggen overeenkomst

Door Thomas Baudewijn op 29 januari 2016

Volgens het Hof van Beroep van Brussel kan Sabam bij het leveren van het bewijs van haar vertegenwoordigingsbevoegdheid volstaan met te verwijzen naar de lijst van rechthebbenden die wordt toegezonden aan de Controledienst van de FOD Economie. Het is dus niet nodig dat de aansluitingsovereenkomsten of uittreksels daarvan worden voorgelegd aan de schuldenaar van de auteursrechten.

YouTube gaat gebruikers helpen fair use te verdedigen

Door Thomas Baudewijn op 26 november 2015

Vorige week maakte Google op haar Public Policy Blog bekend dat zij YouTube gebruikers zal bijstaan bij het verdedigen van fair use tegen een ongegronde DMCA takedown. Dat werd aangekondigd door Fred von Lohnmann, de Copyright Legal Director van YouTube. Meer in het bijzonder zou YouTube juridische bijstand verlenen aan deze gebruikers en indien nodig de kosten dragen van een gerechtelijke procedure. Laten we even ontcijferen wat dit allemaal betekent.

Hof van Justitie bezorgt Reprobel hoofdbrekens

Door Thomas Baudewijn op 20 november 2015

Vorige week gingen bij Reprobel de alarmbellen af. Deze beheersvennootschap die belast is met het innen van de billijke vergoeding voor reprografieën zag zich geconfronteerd met een prejudicieel arrest van het Hof van Justitie waaruit blijkt dat de Belgische regeling voor reprografieën niet in overeenstemming is met het Europese recht.

Strijd tegen adblockers gaat voort

Door Thomas Baudewijn op 15 oktober 2015

Deze week voerde de nieuwssite bild.de een blokkade in voor alle bezoekers wiens browser is uitgerust met adblocker functionaliteit. Voor die gebruikers is het voortaan onmogelijk de website te gebruiken zolang de adblocker niet wordt uitgezet. Dat is bittere noodzaak volgens de uitgever, want zonder de inkomsten die voortvloeien uit de advertenties is het onmogelijk om de content gratis ter beschikking te stellen.

Inkomsten uit auteursrecht van werknemer ook minder belast?

Door Thomas Baudewijn op 21 augustus 2015

Volgens het Wetboek van Inkomstenbelasting moeten inkomsten die voortvloeien uit de verkoop of het in licentie geven van auteursrechten worden aangemerkt worden als inkomsten uit roerende goederen. Wat als je nu een werknemer bent die auteursrechten overdraagt aan zijn werkgever? Kan je dan van deze regeling profiteren om je fiscale druk te verlichten of blijven deze inkomsten belast als beroepsinkomsten?

Wanneer we er het Wetboek van Inkomstenbelasting 1992 op naslaan, dan lezen we volgende relevante bepalingen:

Auteursrecht als excuustruus voor onbetaalde facturen

Door Thomas Baudewijn op 23 juli 2015

Enkele maanden terug moest het Hof van Beroep van Gent zich uitspreken in een zaak over onbetaalde facturen. Dat soort zaken zijn normaal niet relevant voor deze blog, maar dat is in deze specifieke zaak anders. De schuldenaar dacht namelijk dat hij beroep kon doen op zijn auteursrechten om de betaling van de factuur te weigeren.

Resolutie van Europees Parlement rond auteursrecht

Door Thomas Baudewijn op 10 juli 2015

Gisteren 9 juli 2015 heeft het Europees Parlement een resolutie aangenomen met betrekking tot de hervorming van het auteursrecht. Hoewel zo'n een resolutie niet bindend is, geeft het wel aan wat de visie van het Parlement is op de deze materie. Tegen het einde van dit jaar zal de Europese Commissie normaal gesproken met een voorstel komen.

Duitse rechter acht Adblock Plus wettelijk

Door Thomas Baudewijn op 5 juni 2015

Voor veel websites vormt reclame de belangrijkste bron van inkomsten en dat durft voor de gebruiker soms wel eens vervelend te worden. Terwijl sommigen oprecht moeite doen om deze overlast tot een minimum te beperken, zijn er ook veel sites die er schijnbaar een sport van maken om de reclame zo intrusief mogelijk te maken. Dergelijke praktijken leiden evident tot frustraties bij de gebruikers.

Hostingprovider niet aansprakelijk bij vage kennisgeving

Door Thomas Baudewijn op 23 april 2015

Wie hosting diensten levert, kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de opslag van onwettige informatie wanneer deze informatie prompt wordt verwijderd of de toegang ertoe onmogelijk wordt gemaakt van zodra hij hier daadwerkelijk kennis van heeft. Dat volgt uit artikel XII.19 van het Wetboek Economisch Recht, dat het oude artikel 20 van de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij vervangt.

Sabam gaat achter YouTube embedders aan

Door Thomas Baudewijn op 16 april 2015

Volgens een artikel uit De Morgen eist Sabam een vergoeding voor het embedden van YouTube video’s. Dat blijkt uit een schrijven dat de website A Polaroid Story had ontvangen van de auteursrechtenvereniging waarin een vergoeding gevraagd werd ter compensatie voor het embedden van verschillende muziekvideo'€™s die op YouTube werden geplaatst.