Contracten

Matigen van niet-concurrentiebeding wel mogelijk

Door Thomas Baudewijn op 15 januari 2016

In twee opmerkelijke arresten heeft het Hof van Cassatie geoordeeld dat een rechtbank een excessief niet-concurrentiebeding kan matigen door enkel het deel dat excessief is nietig te verklaren zodat het toegelaten deel kan blijven voortbestaan. Hiermee wordt er gebroken met de opvatting dat dit soort van bedingen een kwestie alles of niets zijn, i.e. ze zijn integraal geldig of ze zijn het niet.

Waarom sommige contractuele clausules de wet kopiëren

Door Thomas Baudewijn op 25 juni 2015

Een praktijk die regelmatig voorkomt bij het opstellen van contracten is dat er clausules in de overeenkomst worden opgenomen die eigenlijk niets toevoegen aan de regels uit het contractenrecht. Doordat deze clausules simpelweg de wet overnemen, hebben zij geen enkele impact op de rechtspositie van de partijen. Maar als deze bepalingen vanuit dit opzicht overbodig zijn, waarom worden zij dan nog in een contract opgenomen?

Herroepen van een fotoboek

Door Thomas Baudewijn op 4 december 2014

Opnieuw een lezersvraag:

Onlangs bestelde ik online een fotoboek over onze laatste reis maar eenmaal geleverd werd het duidelijk dat ik het boek in een verkeerd formaat heb besteld. Daarom heb ik onmiddellijk mijn aankoop herroepen, maar ik kreeg als antwoord dat zoiets niet mogelijk is. Nu dacht ik toch zeker te weten dat ik wel dit recht heb, dus klopt dit eigenlijk wel?

Mag ik een website disclaimer zomaar overnemen?

Door Thomas Baudewijn op 13 november 2014

In deze blog beantwoorden we een vraag die regelmatig wordt gesteld:

Ik ben een website aan het opzetten en zou die graag voorzien van een disclaimer. Is het toegestaan om een disclaimer te kopiëren van een gelijkaardige website?

Iedereen die al eens een website heeft gebouwd, zal zich in deze situatie herkennen. Je wil graag een disclaimer op je website en dan is de verleiding groot om er snel één te copy pasten van een andere website zoals ook vaak code snippets worden overgenomen uit de code van andere websites.