Overig

Innovatieaftrek vervangt octrooiaftrek

Door Thomas Baudewijn op 21 december 2016

In 2007 werd in België de octrooiaftrek geïntroduceerd, een fiscale gunstmaatregel die innovatie bij de Belgische ondernemingen moest stimuleren. Op grond van dit systeem kon 80% van de bruto-inkomsten voortvloeiend uit een octrooi worden afgetrokken, waardoor deze slechts belast werden aan een maximale voet van 6,8%. Bovendien kon deze aftrek gecombineerd worden met andere gunstregimes zoals de notionele intrest, teneinde de fiscale druk verder te verminderen.

Oplossing voor Facebook account na overlijden

Door Thomas Baudewijn op 29 juli 2015

Wat er moest gebeuren met een Facebook account waarvan de houder was komen te overlijden is een vraag waar tot voor kort niet echt een duidelijke oplossing voor bestond. Daar komt nu verandering in aangezien Facebook hiervoor functionaliteit heeft toegevoegd.

De account zal na het overlijden veranderen in een account met een herdenkingsstatus en wordt beheerd door een contactpersoon die hiervoor werd aangewezen in de instellingen van het account. Dit zal wel pas het geval zijn nadat een bewijs van het overlijden kan worden voorgelegd.

Hoe ver de houdbaarheid van een handelsnaam reikt

Door Thomas Baudewijn op 20 juli 2015

Wat te denken van volgende situatie. Na ongeveer twintig jaar wordt het gebruik van een handelsnaam stopgezet. Enkele jaren later wordt deze handelsnaam door een andere partij gebruikt voor identieke handelsactiviteiten. Wanneer de oorspronkelijk titularis van de handelsnaam deze opnieuw van stal wil halen, wordt dit hem verboden door de eigenaar van de jongere handelsnaam. Wat weegt er dan het meeste door: het eerste gebruik of het voortdurend gebruik van de handelsnaam?

Consensus over principes wetgevend kader voor drones of RPAS

Door Thomas Baudewijn op 13 maart 2015

Drones worden hoe langer hoe meer populair. Aanvankelijk werden zij ingezet voor militaire doeleinden zoals het uitvoeren van verkenningsvluchten of het uitvoeren van luchtaanvallen. De laatste maanden en jaren worden drones hoe langer hoe meer gebruikt voor commerciële doeleinden. Zo maken veel fotografen en videografen er dankbaar gebruik van omdat ze hiermee beelden kunnen vastleggen die tot voor kort onmogelijk waren. Evengoed zou een drone kunnen gebruikt worden voor het afleveren van pakketten.