Vrije meningsuiting

Zwakt het EHRM haar eerdere Delfi uitspraak af?

Door Thomas Baudewijn op 20 februari 2016

In juni vorig jaar deed het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) exploitanten van online nieuwsportalen behoorlijk schrikken door het zogenaamde Delfi-arrest uit te spreken waarin werd bevestigd dat het recht op vrije meningsuiting niet verhindert dat de exploitanten aansprakelijk worden gesteld voor onrechtmatige reacties die door gebruikers worden gepost. Deze maand is het Hof met een nieuw soortgelijk arrest gekomen dat de gevolgen van Delfi lijkt af te zwakken.

Ex-werkgever spreekt kwaad over werknemer op sociale media

Door Thomas Baudewijn op 3 september 2015

In de huidige rechtspraak wordt aangenomen dat een werknemer zijn werkgever niet zomaar in een kwaad daglicht mag stellen op sociale media. Hoewel het uiten van kritiek tot op zekere hoogte wel is toegelaten, kan dit een ontslag omwille van dringende reden rechtvaardigen op voorwaarde dat de kritiek of omstandigheden voldoende ernstig zijn. Maar stel nu dat een werknemer zijn ontslag geeft en de werkgever als een soort van weerwraak deze werknemer in een kwaad daglicht stelt op sociale media om zo de kansen op een nieuwe job te fnuiken.

Ere-vrederechter in de boeien wegens fotograferen politie

Door Thomas Baudewijn op 27 augustus 2015

Gisteren speelde Club Brugge haar thuiswedstrijd tegen Manchester United in het Jan Breydelstadion. Zoals geweten gaat voetbal gewoonlijk gepaard met de nodige relschoppers en dat was deze keer niet anders. Werk aan de winkel dus voor de politiemacht van Brugge die in de straat van ere-vrederechter Jan Nolf de nodige arrestaties diende te verrichten. Opgeschrikt door het nodige tumult stond laatstgenoemde één en ander te fotograferen wat een interessante blog opleverde.