De territoriale aansprakelijkheid van een website

Door Thomas Baudewijn op 27 februari 2015
Warning kids

Reeds vorige maand deed het Hof van Justitie een uitspraak over de territoriale aansprakelijkheid van een website. Centraal stond de vraag of een website die te consulteren is in een land waar deze geen uitstaans mee heeft toch onder de bevoegdheid kan vallen van de rechter van dat land.

Meer in het bijzonder ging het over een schadevergoeding wegens inbreuk op auteursrecht. Een Duitse onderneming had zonder toestemming foto'€™s van een Oostenrijkse fotografe op haar website gebruikt, waarop de fotografe met een schadeclaim naar de Oostenrijkse rechter trok. Het Duitse bedrijf betwiste diens bevoegdheid omdat de website enkel via een .de domein beschikbaar was en zich ook enkel op Duitsland richtte. De rechtbank besliste het geding te schorsen en deze vraag voor te leggen aan het Hof van Justitie.

Op grond van de Brussel I Verordening is in de regel het gerecht van de woonplaats van de verweerder bevoegd, wat in deze zaak dus de Duitse rechter is. Maar specifiek voor verbintenissen uit onrechtmatige daad kan ook het gerecht van de plaats waar de schade zich voordoet bevoegd zijn, hetgeen een aanknopingspunt is voor de bevoegdheid van de Oostenrijkse rechter.

In haar arrest bevestigd het Hof de bevoegdheid van de Oostenrijkse rechter en heeft het geen oren naar de argumenten van de Duitse onderneming. Het volstaat dat de website vanuit Oostenrijk kan worden geconsulteerd om vast te stellen dat de schade zich in Oostenrijk voordoet, te meer omdat dan het Oostenrijkse auteursrecht is geschonden en de Oostenrijkse rechter hier het best kan over oordelen. Dat de website enkel op Duitsland gericht is, verandert daar niets aan. Wel kan de Oostenrijkse rechter zich enkel uitspreken over de schade die zich in Oostenrijk heeft voorgedaan en niet over eventuele schade in andere lidstaten.

Aangezien een website in principe in elk land kan geconsulteerd worden, wil dit zeggen dat de uitbater ervan in al deze landen aansprakelijk kan gesteld worden. Dat is goed nieuws voor de benadeelde, want deze heeft zo ruim de keuze om te beslissen waar hij wil procederen. Aan de andere kant zien zij die een website uitbaten zich nu wel geconfronteerd met de mogelijkheid zich te mogen gaan verantwoorden voor een rechtbank in een vreemd land en dat volgens de wetten van dit land, zonder dat diens website hier betrekking op heeft. Dat is toch wel enigszins zorgwekkend.

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
Bij het indienen van dit fomulier gaat u akkoord met het privacybeleid van Mollom.