Facebook functie vrienden zoeken onrechtmatig

Door Thomas Baudewijn op 6 maart 2016
internet friends

Eind januari is het Duitse Bundesgerichtshof (BGH) met een interessante uitspraak gekomen betreffende de functie “vrienden zoeken” die door Facebook wordt aangeboden. Hoewel dat op eerste zicht allemaal heel onschuldig lijkt te zijn, is dit niettemin onrechtmatig, aangezien op zo’n manier op intimiderende wijze reclame wordt gemaakt.

Deze functie stelt gebruikers in de mogelijkheid om hun e-mailadressenbestand naar Facebook te uploaden, waarna alle personen die in dit bestand zijn opgenomen een uitnodigingsmail krijgen, ook als zij niet op Facebook zijn geregistreerd.

Wat is dan precies het probleem? Wel, dat zit hem in het feit dat de gebruikers misleid worden over de exacte aard en omvang ervan. Zij krijgen namelijk enkel de vraag “zijn uw vrienden al op Facebook?” te zien zonder dat daarbij wordt duidelijk gemaakt dat Facebook allerlei mails gaat rondsturen. Daarnaast zijn deze uitnodigingsmails te beschouwen als een vorm van agressieve reclame.

Hiermee bevestigt het BGH de twee voorgaande rechtelijke uitspraken die tot gelijkaardige conclusies waren gekomen – deze zaak sleept al zes jaar aan. Het argument van Facebook dat het hier niet over reclame zou gaan, maar slechts een hulpmiddel voor de gebruikers om diens netwerk uit te breiden werd dus niet weerhouden.

Hoewel dit een Duitse zaak betreft, is het zeer reëel dat Belgische rechtbanken hier op dezelfde manier over zouden oordelen, aangezien de rechtsgrond voor de veroordeling Belgische tegenhangers heeft die we terugvinden in het Wetboek van Economisch Recht:

VI.97 Als misleidend wordt beschouwd een handelspraktijk die gepaard gaat met onjuiste informatie (…) en de gemiddelde consument (…) er toe brengt of kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen (…)

 

VI.103 Worden onder alle omstandigheden, als oneerlijke handelspraktijken beschouwd, de volgende agressieve handelspraktijken (…)

3° hardnekkig en ongewenst aandringen per telefoon, fax, e-mail of andere afstandsmedia (…)

Het spreekt voor zich dat deze veroordeling even goed opgaat voor andere sociale media die via e-mails mensen uitnodigen om lid te worden van het netwerk.

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
Bij het indienen van dit fomulier gaat u akkoord met het privacybeleid van Mollom.