Hoe ver de houdbaarheid van een handelsnaam reikt

Door Thomas Baudewijn op 20 juli 2015
Snooker

Wat te denken van volgende situatie. Na ongeveer twintig jaar wordt het gebruik van een handelsnaam stopgezet. Enkele jaren later wordt deze handelsnaam door een andere partij gebruikt voor identieke handelsactiviteiten. Wanneer de oorspronkelijk titularis van de handelsnaam deze opnieuw van stal wil halen, wordt dit hem verboden door de eigenaar van de jongere handelsnaam. Wat weegt er dan het meeste door: het eerste gebruik of het voortdurend gebruik van de handelsnaam?

Volgens de rechtbank van koophandel van Antwerpen moet het onafgebroken gebruik voorrang krijgen op de anterioriteit:

Omdat de handelsnaam door de verweerster gedurende een lange periode niet is gebruikt om haar onderneming te onderscheiden, terwijl zij (...) wel handelsactiviteiten kon ontwikkelen (...) kan zij zich niet meer beroepen op haar anterioriteit en dient hier voorrang te worden gegeven aan de eiseres die (...) onafgebroken gebruikt maakt van de handelsnaam (...), blijkbaar met medeweten van de verweerster.

Meer concreet betrof het de uitbating van een snookerhal. Hiermee was de houder van de oudste handelsnaam gestopt in 2008 en wou hij deze opnieuw gebruiken in 2014, wat dus betekent dat deze gedurende een zestal jaar niet werd gebruikt. De jongere handelsnaam werd in gebruik genomen in 2012.

Aangezien een handelsnaam niet tot stand komt door een registratie maar louter door het gebruik ervan, is het logisch dat deze ophoudt te bestaan eenmaal dit gebruik wordt stopgezet. Dit is bijvoorbeeld ook het geval met een merk dat kan vervallen indien het gedurende een onafgebroken periode van vijf jaar niet wordt gebruikt. In het geval van handelsnaam voorziet de wet niet in een dergelijke duidelijke regeling, maar aangezien de houder geen bewijs van gebruik gedurende ongeveer zes jaar kon aantonen, vond de rechtbank niet dat de handelsnaam dit kon overleven.

De houder had nog getracht zich weg te steken achter een niet-concurrentieverplichting maar dat mocht niet baten. Volgens de rechter stond deze verplichting er niet aan in de weg dat de houder toch nog handelsactiviteiten kon ontplooien, zelfs in dezelfde branche. Dat de oorspronkelijk houder bovendien kennis had van het gebruik van de jongere naam hielp natuurlijk ook niet.

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
Bij het indienen van dit fomulier gaat u akkoord met het privacybeleid van Mollom.