Nederland wijzigt cookiewet

Door Thomas Baudewijn op 6 februari 2015
Cookie

Sedert de invoering van de zogenaamde cookiewet onder impuls van een Europese richtlijn worden we als internetgebruikers om de oren geslagen met allerlei pop-ups die ons er op attenderen dat er cookies worden gebruikt en of we daar eigenlijk wel mee akkoord kunnen gaan. Deze week heeft de Eerste Kamer echter een wijziging goedgekeurd die de toepassing van deze wet versoepeld.

Het opzet van de cookie wetgeving is op zich nobel. Zij tracht te verhinderen dat er zomaar informatie op de apparatuur van eindgebruikers wordt geplaatst of dat deze informatie zomaar wordt gelezen. De toepassing beperkt zich dus helemaal niet tot cookies alleen, maar is evengoed van toepassing op apps of spyware.

Om deze bescherming te realiseren stelt de wet dat de eindgebruikers eerst moet worden geïnformeerd over de cookies en dan vervolgens zelf moet beslissen om hier al dan niet mee akkoord te gaan.

Deze toestemmingsvereiste wordt in Nederland veel strenger ingevuld dan hier in België. Daar waar in België de toestemming impliciet kan gegeven worden, hanteert Nederland een systeem van expliciete opt-in. Dat wil zeggen dat de gebruiker uitdrukkelijk zijn akkoord moet geven, hetgeen meteen verklaart waarom cookie pop-ups vooral op Nederlandse websites worden gebruikt en dit veel minder het geval is voor Belgische websites.

Dankzij de wetswijziging wordt de toestemmingsvereiste ook in Nederland afgezwakt. Eenmaal de nieuwe wet in werking zal treedt, zal het niet langer nodig zijn om toestemming te bekomen voor het plaatsen van niet-functionele cookies die slechts een geringe impact hebben op de privacy en die tot doel hebben informatie te bekomen over de kwaliteit en effectiviteit van de dienst. Hier zouden ook cookies die gebruikt worden ten behoeve van analytics moeten onder vallen.

Deze wetswijziging zou er toe moeten leiden dat het aantal cookie pop-ups drastisch zou moeten dalen en dat we dus met z'€™n allen opnieuw websites kunnen bezoeken zonder voortdurend te worden lastig gevallen of vast te lopen op een cookiemuur.

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
Bij het indienen van dit fomulier gaat u akkoord met het privacybeleid van Mollom.