Nieuw hulpmiddel tegen direct marketing

Door Thomas Baudewijn op 2 juli 2015
Call center

Op de nieuwe website belmenietmeer.be kan iedereen die dat wenst zich kosteloos laten registreren zodat hij/zij niet meer wordt opgebeld om redenen van direct marketing. Wie het dus grondig moe is voortdurend telefoons te ontvangen waarin allerlei producten worden gepromoot of voor het afnemen van de zoveelste enquête, kan zich hier via deze website vrij eenvoudig vanaf maken.

De mogelijkheid om zich tegen dergelijke oproepen te verzetten bestaat al sinds de inwerkingtreding vorig jaar van het artikel VI.111 van het wetboek van economisch recht:

De operator biedt aan zijn abonnee de mogelijkheid om op elk ogenblik mede te delen dat hij zich verzet tegen het gebruik van het telefoonnummer of de telefoonnummers die hem zijn toegekend voor redenen van direct marketing.
De abonnee oefent dit recht van verzet gratis uit en kan dit minstens telefonisch, per brief of per e-mail mededelen.(...)
De operator stelt het gegevensbestand dat de telefoonnummers bevat waarop de abonnees geen oproepen voor redenen van direct marketing wil ontvangen ter beschikking van personen die aan direct marketing via telefoon willen doen.

Op grond hiervan hebben adverteerders de verplichting om bij de diverse operatoren de lijst op te vragen van de abonnees die zich hebben verzet alvorens hun belcampagne te starten. Omdat dit best wel een omslachtige manier van werken is, had de BDMA reeds het initiatief genomen om een soortgelijke lijst te beheren teneinde de administratieve rompslomp voor de adverteerders te verzachten. Op zich een heel goed initiatief maar er bestaat geen verplichting voor de operatoren om zich hier bij aan te sluiten, waardoor de lijst onvolledig was.

Met de nieuwe website komt hier verandering in: voortaan zijn alle operatoren verplicht om zich hier bij aan te sluiten. Wanneer een abonnee zich laat registreren, moeten de operatoren de informatie bovendien up to date houden, bijvoorbeeld wanneer er van operator wordt gewisseld of een nummer wordt toegekend aan een andere klant. Enkel zij die van nummer wijzigen zullen dit nieuwe nummer opnieuw zelf moeten registreren.

Hiermee wordt een mooie oplossing aangereikt voor zowel de adverteerders als zij die zich wensen te verzetten.

Banner vector designed by Freepik

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
Bij het indienen van dit fomulier gaat u akkoord met het privacybeleid van Mollom.