Sabam bewijst mandaat zonder voorleggen overeenkomst

Door Thomas Baudewijn op 29 januari 2016
Sabam logo

Volgens het Hof van Beroep van Brussel kan Sabam bij het leveren van het bewijs van haar vertegenwoordigingsbevoegdheid volstaan met te verwijzen naar de lijst van rechthebbenden die wordt toegezonden aan de Controledienst van de FOD Economie. Het is dus niet nodig dat de aansluitingsovereenkomsten of uittreksels daarvan worden voorgelegd aan de schuldenaar van de auteursrechten.

Aan de basis van dit arrest lag een dispuut over volgrechten die door een galerij aan Sabam moesten betaald worden. Dit zijn specifieke auteursrechten die moeten betaald worden wanneer een kunstwerk wordt doorverkocht en waarbij een professionele partij betrokken is. De galerij had steeds netjes aangifte gedaan van de verkoop en betwiste niet dat er volgrechten verschuldigd waren, maar wou van Sabam wel het bewijs dat zij de rechthebbenden vertegenwoordigde.

Om dit bewijs te leveren moest Sabam naar de zienswijze van de galerij maar over de brug komen met de aansluitingsovereenkomsten van de rechthebbenden of toch minstens uittreksels daarvan. Dat was volgens Sabam niet nodig en bovendien niet zo eenvoudig omdat de aansluitingsovereenkomsten vertrouwelijke informatie bevatten. Omdat beide partijen er op die manier niet uitkwamen en de betalingen uitbleven werd uiteindelijk overgegaan tot het dagvaarden van de galerij die in eerste aanleg werd veroordeeld tot het betalen van de volgrechten.

De galerij tekende beroep aan maar ook daar haalde Sabam haar slag thuis. Het Hof van Beroep merkt op dat Sabam de wettelijke verplichting heeft om

  • Een lijst van de rechthebbenden neer te leggen bij de Controledienst die door iedereen kan worden opgevraagd en die ieder halfjaar moet worden bijgewerkt;
  • Ter plaatse inzage te geven in hun repertoire;
  • Aan het einde van het boekjaar een lijst opmaken met de namen van de rechthebbenden.

Al deze verplichtingen samen maken dat de vertegenwoordiging voldoende werd bewezen. Bovendien merkt het Hof op dat Sabam zowel op CD-ROM als online haar ledenlijsten bekend maakt en deze had bezorgd aan de galerij.

Daar komt nog eens bij dat Sabam correct had aangegeven dat één van rechthebbenden niet bij haar was aangesloten. Maar aangezien de rechten niet konden betaald worden aan de auteur of beheersvennootschap die het beheer waarneemt, werden zij correct en volgens de wettelijke bepalingen ingevorderd tot betaling op de gemeenschappelijk rekening van Sabam en Sofam.

Moraal van het verhaal is dat het betwisten van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van Sabam of enige andere beheersvennootschap wel enige substantie moet hebben en dit niet kan gebruikt worden als een excuus om een beetje bijdehand te lopen doen en zo te ontsnappen aan het betalen van auteursrechten.

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
Bij het indienen van dit fomulier gaat u akkoord met het privacybeleid van Mollom.