Sabam geen recht op vergoeding van ISP

Door Thomas Baudewijn op 19 maart 2015
Sabam logo

Middels een vonnis van 13 maart 2015 oordeelde de Brusselse rechtbank van eerste aanleg dat Sabam geen auteursrechten kan innen van een Internet Service Providers (ISP) omdat dit strijdig is met de bepalingen van de auteurswet.

Ergens in 2011 kwam Sabam tot het inzicht dat ISP’s bij de doorgifte van internetverkeer via hun netwerk auteursrechtelijk beschermde werken meedelen aan het publiek en hier dus maar eens auteursrechten voor moesten betalen. Daarom vorderde Sabam een percentage van het abonnementsgeld dat Belgacom, Telenet, Brutele en Tecteo van hun klanten ontvangen.

Bij de Controledienst van de FOD Economie die zoals haar naam doet vermoeden controle houdt op beheersvennootschappen zoals Sabam hadden ze dat echter anders begrepen. Volgens deze dienst  was er namelijk helemaal geen sprake van een publieke mededeling en kan er bijgevolg ook geen sprake zijn van een vergoeding. Toen Sabam toch wou doorgaan met deze heffing en na hierover een polemiek te hebben gevoerd, werd de zaak uiteindelijk voor de rechtbank gebracht.

Tijdens de procedure had Sabam geconcludeerd dat wanneer auteursrechtelijk beschermd materiaal via het internet wordt verspreid er twee maal een publieke mededeling plaatsvindt. Enerzijds door de internetgebruiker of content provider, maar ook tussen de ISP en diens abonnee die de content wenst te down- of uploaden.

Volgens de rechtbank moeten er twee scenario'€™s worden onderscheiden: ofwel beperkt de rol van een ISP zich louter tot het aanleveren van een infrastructuur die internetverkeer mogelijk maakt, ofwel speelt zij een grotere rol. In het eerste geval is het duidelijk dat dit onmogelijk een mededeling kan vormen waarvoor zou moeten betaald worden, dit in lijn met overweging 27 van de richtlijn informatiemaatschappij.

Maar ook in de tweede hypothese ziet de rechtbank onvoldoende elementen om te kunnen spreken van een publieke mededeling. Het komt aan Sabam niet toe om eenzijdig te stellen dat er bij de doorzending van data door de ISP sprake kan zijn van een nieuw publiek, wat een criterium is om een van een mededeling te kunnen spreken. Daarnaast merkt de rechtbank op dat in de verschillende zaken waar het Hof van Justitie het bestaan van een mededeling had erkend, de feiten verschillend waren en hier dus niet toepasselijk waren.

Daarom wordt de vordering toegewezen en kan Sabam deze heffing niet toepassen. Dit lijkt ons een correct vonnis te zijn. De zienswijze van Sabam was best wel vergezocht en komt over als juridische haarkloverij om toch maar een tweede maal langs de kassa te kunnen passeren. Het lijkt dan ook niet meer dan correct dat de rechtbank dit heeft doorprikt.

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
Bij het indienen van dit fomulier gaat u akkoord met het privacybeleid van Mollom.