Uber riskeert Stupid Patent Award

Door Thomas Baudewijn op 7 januari 2015
Taxi New York

De dienst Uber die taxidiensten aanbiedt via een app zal voor velen geen onbekende meer zijn, aangezien deze reeds verschillende malen in de pers is gekomen. De dienst zou zich volgens de taxisector schuldig maken aan oneerlijke concurrentie en bovendien gaf staatssecretaris Sleurs de opdracht aan de BBI om te onderzoeken of de dienst zich niet schuldig maakt aan fiscale fraude.

Meer relevant voor deze blog werd Uber eind vorige maand genomineerd voor de Stupid Patent Award, die maandelijks wordt uitgereikt door de Amerikaanse website Techdirt.

De octrooiaanvraag die werd genomineerd betreft een dynamisch prijsmodel dat er in essentie op neerkomt dat er wordt gekeken hoeveel zitplaatsen er beschikbaar zijn en hoe groot de vraag op dat moment is. Bij een hoge vraag gaat ook de prijs de lucht in en omgekeerd zal de prijs zakken indien de vraag laag zakt. Op manier probeert Uber aan de ene kant de prijs zo hoog mogelijk te houden en anderzijds zoveel als mogelijk lege zitjes te vermijden.

Dit is vanuit een commercieel perspectief een verstandig prijsmodel, maar vanuit het standpunt van het octrooirecht is dit volgens Techdirt eerder idioot. Het systeem wordt al gedurende vele jaren toegepast op vliegtuigtickets en bovendien is het octrooirecht niet bedoeld om een abstract idee af te beschermen, ook niet wanneer dit door een app wordt toegepast. Techdirt hoopt hiermee Uber zo ver te brengen dat ze haar aanvraag zal intrekken.

Wij kunnen dit standpunt enkel maar bijtreden. Ook hier in Europa zou een dergelijke aanvraag in principe geen kans maken wegens het gebrek aan nieuwheid en bovendien lijkt dit eveneens buiten het toepassingsgebied van het octrooirecht te vallen.

Overigens had dit prijsmodel een sterk ongewenst effect tijdens de gijzeling die vorige maand in Sydney plaatvond. De prijzen swingden toen behoorlijk de pan uit omdat er ineens een heel grote vraag naar taxi'€™s bestond. Uber heeft zich hiervoor wel reeds netjes geëxcuseerd en beloofd om de gedupeerden hun geld terug te geven.

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
Bij het indienen van dit fomulier gaat u akkoord met het privacybeleid van Mollom.