Uitgesteld kijken vereist toestemming van televisieomroep

Door Thomas Baudewijn op 20 februari 2015
Decreet Uitgesteld Kijken

In het Vlaams decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, kortweg het Mediadecreet genoemd, werd in 2013 een nieuw artikel 180 ingevoerd dat in §2 de verplichting oplegt aan aanbieders van televisieabonnementen om van televisieomroepen toestemming te bekomen voor het aanbieden van functionaliteit voor uitgesteld kijken.

Deze bepaling is onder andere van toepassing op Telenet omdat deze in haar digicorders de mogelijkheid heeft ingebouwd om programma'€™s op te nemen, te pauzeren of terug te spoelen. Met deze bepaling probeert de wetgever tegemoet te komen aan de verzuchtingen van de televisieomroepen dat deze functionaliteit kan gebruikt worden om reclame over te slaan, waardoor zij inkomsten mislopen.

Telenet diende evenwel een verzoek in bij het Grondwettelijk Hof om deze bepaling te laten nietig verklaren. Zij is immers van oordeel dat soortgelijke functionaliteit ook door andere spelers wordt aangeboden zoals producenten van DVD-recorders of televisies met ingebouwde harde schijf. Op die manier meent Telenet dat het grondwettelijke gelijkheidsbeginsel door dit verschil in behandeling is geschonden. De wet schiet immers haar doel voorbij en is bovendien niet proportioneel gelet op de vergoedingsaanspraken die hieruit voortvloeien.

In haar arrest van 12 februari 2015 wordt dit verzoek door het Grondwettelijk Hof afgewezen en ongegrond verklaard. Het Hof is van oordeel dat de specifieke situatie van een dienstenverdeler zoals Telenet legitimeert dat zij wel toestemming moeten hebben en andere marktspelers zoals producenten van DVD-recorders niet. Telenet en consoorten hebben immers de specifieke rol om televisieprogramma'€™s in de huiskamer te brengen wat een specifiek wetgevend kader rechtvaardigt zoals dit gebeurt in het Mediadecreet.

Ook de argumentatie dat één en ander buiten proportie is, kan volgens het Hof niet worden weerhouden. Het Mediadecreet stipuleert expliciet dat de toestemming niet zomaar willekeurig kan worden geweigerd en dat dit integendeel op een redelijke en proportionele wijze moet worden uitgeoefend. Daarenboven moet enkel toestemming worden bekomen van omroeporganisaties die een aanzienlijk deel van hun zendtijd moeten besteden aan Nederlandstalige Europese producties.

Hoewel Telenet dus bot heeft gevangen zal dit voor de praktijk weinig uitmaken, aangezien er reeds nieuwe contracten werden onderhandeld met de televisieomroepen en de meerkost daarvan inmiddels werd doorgerekend aan haar klanten.

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
Bij het indienen van dit fomulier gaat u akkoord met het privacybeleid van Mollom.