Rechtsplegingsvergoeding in zaken betreffende intellectuele eigendom

Door Thomas Baudewijn op 26 december 2016

Enkele maanden terug oordeelde het Hof van Justitie in zaak C-57/15 tussen United Video Properties en Telenet dat de winnende partij in geschillen betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten een significant en passend deel van de redelijke kosten voor haar advocaat en experten zoals octrooigemachtigen kan verhalen op de winnende partij.

Innovatieaftrek vervangt octrooiaftrek

Door Thomas Baudewijn op 21 december 2016

In 2007 werd in België de octrooiaftrek geïntroduceerd, een fiscale gunstmaatregel die innovatie bij de Belgische ondernemingen moest stimuleren. Op grond van dit systeem kon 80% van de bruto-inkomsten voortvloeiend uit een octrooi worden afgetrokken, waardoor deze slechts belast werden aan een maximale voet van 6,8%. Bovendien kon deze aftrek gecombineerd worden met andere gunstregimes zoals de notionele intrest, teneinde de fiscale druk verder te verminderen.

Facebook functie vrienden zoeken onrechtmatig

Door Thomas Baudewijn op 6 maart 2016

Eind januari is het Duitse Bundesgerichtshof (BGH) met een interessante uitspraak gekomen betreffende de functie “vrienden zoeken” die door Facebook wordt aangeboden. Hoewel dat op eerste zicht allemaal heel onschuldig lijkt te zijn, is dit niettemin onrechtmatig, aangezien op zo’n manier op intimiderende wijze reclame wordt gemaakt.

Wet tegen “ping call” fraude in de maak

Door Thomas Baudewijn op 25 februari 2016

De afgelopen weken werden Belgische telefoonnummers overspoeld door een golf van wat “ping call” fraude wordt genoemd en waardoor naar schatting 10% van de gecontacteerde personen ook daadwerkelijk schade heeft geleden. Dat was voor onze minister van telecommunicatie Alexander De Croo voldoende om in actie te schieten en nieuw wetgevend initiatief voor te bereiden.

Zwakt het EHRM haar eerdere Delfi uitspraak af?

Door Thomas Baudewijn op 20 februari 2016

In juni vorig jaar deed het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) exploitanten van online nieuwsportalen behoorlijk schrikken door het zogenaamde Delfi-arrest uit te spreken waarin werd bevestigd dat het recht op vrije meningsuiting niet verhindert dat de exploitanten aansprakelijk worden gesteld voor onrechtmatige reacties die door gebruikers worden gepost. Deze maand is het Hof met een nieuw soortgelijk arrest gekomen dat de gevolgen van Delfi lijkt af te zwakken.

Inbreukvordering wel mogelijk wanneer licentie niet geregistreerd

Door Thomas Baudewijn op 10 februari 2016

Het is een probleem dat in de praktijk wel eens vaker durft voor te komen dan je op eerste zicht zou denken: het vergeten registreren van een licentie op een gemeenschapsmerk in het merkenregister. Het is een eenvoudige formaliteit, maar wanneer zij vergeten wordt dan betekent dit dat de licentie niet tegenwerpelijk is ten aanzien van derden en dat kan vervelende gevolgen hebben.

EU-US Privacy Shield moet safe harbour vervangen

Door Thomas Baudewijn op 4 februari 2016

De Europese Commissie heeft via een persbericht laten weten dat het met de VS een akkoord heeft bereikt dat het uitwisselen van persoonsgegevens mogelijk moet maken. Dat was hard nodig na het arrest van het Hof van Justitie waarin de juridische grondslag van het safe harbour systeem werd vernietigd en niemand eigenlijk nog wist hoe Europese persoonsgegevens in de VS konden verwerkt worden.

Sabam bewijst mandaat zonder voorleggen overeenkomst

Door Thomas Baudewijn op 29 januari 2016

Volgens het Hof van Beroep van Brussel kan Sabam bij het leveren van het bewijs van haar vertegenwoordigingsbevoegdheid volstaan met te verwijzen naar de lijst van rechthebbenden die wordt toegezonden aan de Controledienst van de FOD Economie. Het is dus niet nodig dat de aansluitingsovereenkomsten of uittreksels daarvan worden voorgelegd aan de schuldenaar van de auteursrechten.

Elektronische communicatie kan gecontroleerd worden door werkgever

Door Thomas Baudewijn op 21 januari 2016

Vorige week kwam het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) met een arrest dat behoorlijk wat aandacht heeft gekregen in de media. Het Hof had in haar arrest beslist dat een werkgever onder bepaalde omstandigheden de elektronische communicatie van zijn werknemers mag controleren. Echt wereldschokkend is dat nochtans niet.

Matigen van niet-concurrentiebeding wel mogelijk

Door Thomas Baudewijn op 15 januari 2016

In twee opmerkelijke arresten heeft het Hof van Cassatie geoordeeld dat een rechtbank een excessief niet-concurrentiebeding kan matigen door enkel het deel dat excessief is nietig te verklaren zodat het toegelaten deel kan blijven voortbestaan. Hiermee wordt er gebroken met de opvatting dat dit soort van bedingen een kwestie alles of niets zijn, i.e. ze zijn integraal geldig of ze zijn het niet.