De verrijzenis van de bewaarplicht, of toch niet

Door Thomas Baudewijn op 6 augustus 2015

Eerder kwam in deze blog reeds het arrest van het Grondwettelijk Hof aan bod waarin de dataretentiewet werd vernietigd die telecomoperatoren verplicht om allerlei gegevens over hun abonnees bij te houden -€“ de zogenaamde bewaarplicht. Dit arrest kreeg van onder andere de parketten en onderzoeksrechters heel wat kritiek te verwerken. Zonder deze wet zouden zij niet in staat zijn hun werk naar behoren uit te voeren.

Oplossing voor Facebook account na overlijden

Door Thomas Baudewijn op 29 juli 2015

Wat er moest gebeuren met een Facebook account waarvan de houder was komen te overlijden is een vraag waar tot voor kort niet echt een duidelijke oplossing voor bestond. Daar komt nu verandering in aangezien Facebook hiervoor functionaliteit heeft toegevoegd.

De account zal na het overlijden veranderen in een account met een herdenkingsstatus en wordt beheerd door een contactpersoon die hiervoor werd aangewezen in de instellingen van het account. Dit zal wel pas het geval zijn nadat een bewijs van het overlijden kan worden voorgelegd.

Auteursrecht als excuustruus voor onbetaalde facturen

Door Thomas Baudewijn op 23 juli 2015

Enkele maanden terug moest het Hof van Beroep van Gent zich uitspreken in een zaak over onbetaalde facturen. Dat soort zaken zijn normaal niet relevant voor deze blog, maar dat is in deze specifieke zaak anders. De schuldenaar dacht namelijk dat hij beroep kon doen op zijn auteursrechten om de betaling van de factuur te weigeren.

Hoe ver de houdbaarheid van een handelsnaam reikt

Door Thomas Baudewijn op 20 juli 2015

Wat te denken van volgende situatie. Na ongeveer twintig jaar wordt het gebruik van een handelsnaam stopgezet. Enkele jaren later wordt deze handelsnaam door een andere partij gebruikt voor identieke handelsactiviteiten. Wanneer de oorspronkelijk titularis van de handelsnaam deze opnieuw van stal wil halen, wordt dit hem verboden door de eigenaar van de jongere handelsnaam. Wat weegt er dan het meeste door: het eerste gebruik of het voortdurend gebruik van de handelsnaam?

Resolutie van Europees Parlement rond auteursrecht

Door Thomas Baudewijn op 10 juli 2015

Gisteren 9 juli 2015 heeft het Europees Parlement een resolutie aangenomen met betrekking tot de hervorming van het auteursrecht. Hoewel zo'n een resolutie niet bindend is, geeft het wel aan wat de visie van het Parlement is op de deze materie. Tegen het einde van dit jaar zal de Europese Commissie normaal gesproken met een voorstel komen.

Nieuw hulpmiddel tegen direct marketing

Door Thomas Baudewijn op 2 juli 2015

Op de nieuwe website belmenietmeer.be kan iedereen die dat wenst zich kosteloos laten registreren zodat hij/zij niet meer wordt opgebeld om redenen van direct marketing. Wie het dus grondig moe is voortdurend telefoons te ontvangen waarin allerlei producten worden gepromoot of voor het afnemen van de zoveelste enquête, kan zich hier via deze website vrij eenvoudig vanaf maken.

Waarom sommige contractuele clausules de wet kopiëren

Door Thomas Baudewijn op 25 juni 2015

Een praktijk die regelmatig voorkomt bij het opstellen van contracten is dat er clausules in de overeenkomst worden opgenomen die eigenlijk niets toevoegen aan de regels uit het contractenrecht. Doordat deze clausules simpelweg de wet overnemen, hebben zij geen enkele impact op de rechtspositie van de partijen. Maar als deze bepalingen vanuit dit opzicht overbodig zijn, waarom worden zij dan nog in een contract opgenomen?

Nieuwsportaal aansprakelijk voor anonieme reacties

Door Thomas Baudewijn op 19 juni 2015

Volgens de Grote Kamer bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) staat het recht op vrije meningsuiting er niet aan in de weg dat een internetportaal aansprakelijk kan gesteld worden voor onrechtmatige reacties die door lezers anoniem werden gepost. Hiermee bevestigde de Grote Kamer het arrest dat reeds eerder door de Kamer werd gewezen.

Grondwettelijk Hof maakt definitief komaf met bewaarplicht

Door Thomas Baudewijn op 12 juni 2015

Het Grondwettelijk Hof heeft met een arrest van 11 juni 2015 een definitief einde gesteld aan de omstreden bewaarplicht. Dit kan nauwelijks als een verrassing worden beschouwd aangezien deze wetgeving al op losse schroeven stond na een eerdere uitspraak van het Hof van Justitie waarin de zogeheten dataretentierichtlijn ongeldig werd verklaard.

Duitse rechter acht Adblock Plus wettelijk

Door Thomas Baudewijn op 5 juni 2015

Voor veel websites vormt reclame de belangrijkste bron van inkomsten en dat durft voor de gebruiker soms wel eens vervelend te worden. Terwijl sommigen oprecht moeite doen om deze overlast tot een minimum te beperken, zijn er ook veel sites die er schijnbaar een sport van maken om de reclame zo intrusief mogelijk te maken. Dergelijke praktijken leiden evident tot frustraties bij de gebruikers.