Adviezen

Mills & Clarke kan u adviseren over alle juridische problemen die gerelateerd zijn aan ICT en intellectuele eigendom.

Deze adviezen worden in de regel geleverd aan een uurtarief dat met de klant wordt overeengekomen en in hoofdzaak afhankelijk zal zijn van de grootte van de opdracht, de moeilijkheidsgraad en de grootte van uw onderneming.

Voor duidelijk omlijnde opdrachten met een beperkte omvang staat eveneens de mogelijkheid open om te opteren voor een forfait. Op die manier komt u niet voor onaangename verrassingen te staan.

Wanneer u nood heeft aan structurele juridische ondersteuning, staat de mogelijkheid open om beroep te doen op de abonnementsformule van Mills & Clarke. Dit laat u toe om tegen een gereduceerd tarief een vast aantal uren per week af te nemen. Indien gewenst kunnen deze uren bij u op het bedrijf worden gepresteerd. Deze abonnementen zijn bovendien heel flexibel en kunnen maandelijks worden opgezegd of aangepast indien een wijziging in noodzaak zich voordoet.

Contracten

Binnen het domein van het ICT recht en de intellectuele eigendom zijn goede contracten van groot belang. De opmaak, het nazicht en het onderhandelen van uw overeenkomsten neemt Mills & Clarke dan ook graag op zich. Mills & Clarke heeft ervaring met een brede waaier overeenkomsten, waaronder begrepen:

 • Licentie en overdracht van intellectuele eigendom
 • Geheimhoudingsovereenkomst – NDA
 • Onderzoek & ontwikkeling – R&D
 • Professional services agreement – PSA
 • Service level agreement – SLA
 • Hosting - Cloud - SaaS
 • Onderhoud
 • Algemene voorwaarden (voor webshops of dienstverleners zoals voor programmeur, web designers, grafische ontwerpers,…)
 • Gebruiksvoorwaarden
 • End User License Agreement - EULA
 • Disclaimer
 • Privacy policy
 • Agentuur en distributie overeenkomsten
 • Outsourcing

Geschillen

Wanneer u te maken heeft met een geschil dat via buitengrechtelijk weg kan worden opgelost, kan Mills & Clarke u bestaan bij het bemiddelen van het geschil. Eveneens kunnen wij voor u een dadingsovereenkomst opmaken waarmee u een geschil definief wenst te beslechten.

Daarnaast kan Mills & Clarke u vertegenwoordigen bij arbitrage zoals bijvoorbeeld een domeinnaamgeschil bij CEPANI. Mills & Clarke kan u eveneens vertegenwoordigen in bepaalde administratieve procedures zoals het aanvechten van de weigering tot inschrijving van een merk, merkenopposities alsook vorderingen tot nietigheid of vervallenverklaring.