Software

Submitted by Thomas Baudewijn on December 5, 2014

Over de juridische bescherming van computerprogramma’s is er in de afgelopen decennia behoorlijk wat inkt gevloeid. Vanuit de industrie was er immers een duidelijke vraag naar een adequaat regime voor bescherming, aangezien de ontwikkeling van software doorgaans vrij duur is en het namaken of kopiëren van software slechts een fluitje van een cent.

Deze polemiek heeft er uiteindelijk toe geleid dat er momenteel drie pistes zijn waarmee kan gewerkt worden. Ten eerste is er de route van het auteursrecht, ten tweede kan mogelijks een octrooi aangevraagd worden en ten derde is er nog de open source optie. In deze sectie worden deze drie pistes kort toegelicht.

Tags