Geschillen

Rechtsplegingsvergoeding in zaken betreffende intellectuele eigendom

Door Thomas Baudewijn op 26 december 2016

Enkele maanden terug oordeelde het Hof van Justitie in zaak C-57/15 tussen United Video Properties en Telenet dat de winnende partij in geschillen betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten een significant en passend deel van de redelijke kosten voor haar advocaat en experten zoals octrooigemachtigen kan verhalen op de winnende partij.