Over Mills & Clarke

Mills & Clarke is in eerste instantie een juridisch advieskantoor en geen advocatenkantoor. Vreemd? Misschien is dat voor u even wennen, maar eigenlijk beschouwen we dat als onze grootste troef.

Dit betekent namelijk dat Mills & Clarke haar dossiers nooit behandeld in de context van een gerechtelijke procedure. Daarom kan Mills & Clarke zich veel beter verplaatsen in de schoenen van u als ondernemer. Er wordt gekeken naar de uitdagingen waarvoor uw onderneming staat, welke opportuniteiten er zijn en hoe u de wet zo veel als mogelijk naar uw hand kunt zetten.

Mills & Clarke stelt zich met andere woorden tot doel om het recht zo veel als mogelijk te laten renderen voor uw bedrijf. Er wordt geen tijd en energie verspeeld met het voeren van procedures. Bent u toch betrokken bij een geschil, dan zal er getracht worden dit in eerste instantie via bemiddeling op te lossen. Indien beide partijen een beetje welwillend zijn, kan er op die manier een bevredigende oplossing gevonden worden. Zulke oplossing is discreter en vraagt minder tijd en energie.

Daarnaast is Mills & Clarke een nichekantoor dat zich uitsluitend toelegt op ICT-recht en intellectuele eigendomsrechten. Deze hoge graad van specialisatie maakt dat Mills & Clarke haar dossiers behandelt met kennis van zaken.

Ondanks deze specialisatie maakt Mills & Clarke er een punt van dossiers op een informele en pragmatische wijze te behandelen. Nooit zal u een ellenlang advies krijgen dat leest als een academisch werk en waarbij u verweesd achterblijft met de vraag wat er nu eigenlijk moet gebeuren. Mills & Clarke zal er met haar adviezen ook steeds naar streven om meerwaarde te creëeren zodat het advies zichzelf terug verdient.

Praktijkgebied

ICT recht

 • IT overeenkomsten
 • Aspecten van intellectuele eigendom
 • Domeinnaamgeschillen
 • Notice and takedown
 • Hosting - Cloud - SaaS
 • Privacy en bescherming van de persoonlijke levenssfeer
 • E-commerce
 • Elektronische handtekening

Intellectuele eigendom

 • Auteursrecht en naburige rechten
 • Merken, handelsnaam, domeinnaam
 • Bescherming van software
 • Bescherming van databanken
 • Vertrouwelijke informatie en know-how
 • Overeenkomsten met betrekking tot intellectuele eigendom
 • Tekeningen en modellen