Privacyverklaring

MILLS & CLARKE gaat met de grootste zorg om met uw persoonsgegevens en zal deze enkel verwerken in overeenstemming met de eisen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door MILLS & CLARKE verwerkt voor het verschaffen van juridische diensten en producten alsook het beheer van klantenrelaties. De gegevens die wij verkrijgen doordat u een contact- of aanmeldformulier invult of een e-mail verstuurd zullen verwerkt worden zoals nodig is voor het afhandelen daarvan. Uw persoonsgegevens zullen nooit worden doorgegeven aan derden.

Daarnaast verzamelt de website van MILLS & CLARKE technische gegevens van de bezoekers waaronder het IP-adres, het besturingssysteem, webbrowser, tijd van het bezoek, schermresolutie en dergelijke meer. Deze gegevens worden verwerkt voor statische analyse die er toe sterkt het surfgedrag van de bezoekers op de website in kaart te brengen zodat op de basis hiervan de website verder kan worden geoptimaliseerd. Deze verwerking gebeurt anoniem, zodat deze gegevens niet zullen gebruikt worden op een wijze dat hiermee bepaalde personen kunnen worden geïdentificeerd.

U heeft steeds het recht om uw persoonsgegevens die wij verwerven in te kijken en desgevallend wijzigingen aan te brengen. Daarenboven heeft u het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor doeleinden van direct marketing.

U kan MILLS & CLARKE contacteren in verband met de verwerking van uw persoongegevens via
info at mills-clarke punt be
Giezeveld 1
B-9230 Wetteren