Auteursrecht

Door Thomas Baudewijn op 22 oktober 2014

Iedereen heeft wel al eens van het auteursrecht gehoord en velen zullen er al mee in aanraking gekomen zijn. Dit hoeft weinig te verwonderen gelet op het ruime toepassingsgebied dat door de auteurswet wordt afgedekt. Bovendien leeft het auteursrecht op een gespannen voet met de ontwikkeling van het internet tijdens de afgelopen jaren. Niet zelden lopen technologische ontwikkelingen tegen de belemmeringen van het auteursrecht aan. Als gevolg heeft iedereen er wel zijn mening over, maar niet altijd is de kennis van de materie even accuraat. Deze sectie brengt daar verandering in door zo bevattelijk mogelijk de krijtlijnen van het auteursrecht te schetsen.