Rechten van de merkhouder

Door Thomas Baudewijn op 22 oktober 2014

Het merkenrecht geeft de merkhouder het exclusieve recht om het merk onder bepaalde voorwaarden te gebruiken en kan derden verbieden het merk of gelijkende tekens te gebruiken in die bepaalde omstandigheden.

Aangezien de hoofdfunctie van het merk erin bestaat om waren en diensten te onderscheiden van andere ondernemingen zijn de exclusieve rechten van de merkhouder beperkt tot het "€œgebruik in het economische verkeer".

De term "gebruik"€ mag in deze context zeer ruim worden geïnterpreteerd en omvat vrijwel ieder mogelijk gebruik die men van het teken kan maken waaronder begrepen:

  • Het aanbrengen van het teken op de goederen of hun verpakking;
  • Het aanbieden of op de markt brengen van waren of diensten onder het teken of het in voorraad hebben van goederen waarop het teken is aanbracht;
  • Het importeren of exporteren van de goederen onder het teken;
  • Het gebruik van het teken in zakelijke documenten of reclame.

Het "€œeconomisch verkeer"€ houdt dan weer in dat het gebruik moet plaatsvinden binnen de context van een handelsactiviteit waarbij een economisch voordeel wordt nagestreefd. Een merkhouder kan niet optreden tegen gebruik van zijn merk louter voor privé-doeleinden.