Toepassingsgebied

Door Thomas Baudewijn op 22 oktober 2014

Om voor bescherming in aanmerking te komen moet een teken grafisch kunnen worden voorgesteld en moet dit voldoende duidelijk, nauwkeurig en volledig zijn, zodat duidelijk is wat er precies als merk wordt beschermd en de omvang van de bescherming kan worden afgebakend.

Het overgrote deel van de merken bestaat uit woorden, een beeld of een combinatie van de twee. In dat geval stelt er zich helemaal geen probleem met de grafische voorstelling aangezien woorden of beelden per definitie grafisch zijn.

Andere zaken kunnen theoretisch eveneens als merk doorgaan. Er kan hierbij gedacht worden aan een kleur, een smaak, een geur, een geluid, een gevoel, een hologram en zo verder. In deze gevallen is het echter lang niet altijd zo evident om deze grafisch te gaan voorstellen, aangezien het niet eenvoudig is om dit op een voldoende duidelijke en nauwkeurige manier te doen.

Finaal moet er nog op worden gewezen dat ook een vorm in principe voor bescherming in aanmerking kan komen. In dit geval is het doorgaans niet moeilijk om tot een grafische voorstelling te komen en zal vooral rekening moeten worden gehouden met feit dat niet alle vormen als merk kunnen worden beschermd. De wet sluit namelijk uit van bescherming alle tekens die uitsluitend bestaan uit een vorm die (i) door de aard van de waar wordt bepaald of (ii) een wezenlijke waarde aan de waar geeft, of (iii) noodzakelijk is om een technische uitkomst te krijgen.