Verval en nietigheid

Door Thomas Baudewijn op 22 oktober 2014

Eenmaal een merk is geregistreerd betekent dit niet dat het merk vanaf dan onaantastbaar is tot wanneer de geldigheidsduur is verstreken. Wel integendeel kan het merk omwille van verschillende redenen ophouden te bestaan.

Meer in het bijzonder kan een merk komen te vervallen of kan het nietig worden verklaard. In dit laatste geval wordt het merk geacht nooit te hebben bestaan wat betekent dat de nietigheid terugwerkende kracht heeft, terwijl het verval van een merk enkel gevolgen heeft voor de toekomst.