Privacy

Door Thomas Baudewijn op 2 februari 2015

De onstuitbare opmars van de informatisering van onze maatschappij zet de wetgeving met betrekking tot privacy steeds meer onder druk. Dit gaat zelfs zodanig ver dat sommigen stelling "€œprivacy is dood, get over it"€ aanhangen. Niettemin blijft privacy een belangrijk topic voor dotcom ondernemers en is de Europese Unie reeds enkele jaren aan een nieuw wetgevend kader aan het werken.

De huidige wetgeving bestaat in eerste instantie uit het algemeen recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven dat werd vastgesteld in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en de Grondwet. Voor de praktijk is het echter vooral de wet op de verwerking van persoonsgegevens die van belang is en die de omzetting vormt van een Europese richtlijn. Het is dan ook in hoofdzaak deze wet die in de volgende sectie zal worden toegelicht.

Tags