Auteursrecht

Door Thomas Baudewijn op 5 december 2014

Aan het begin van de jaren negentig vaardigde Europa een richtlijn uit die aan de lidstaten van de Europese Unie de verplichting oplegt om te voorzien in auteursrechtelijke bescherming voor computerprogramma'€™s.

Deze wetgeving is gebaseerd op het principe dat software wordt gelijkgesteld met een werk van letterkunde. Net zoals een roman geschreven wordt in een bepaalde taal waarbij er ruimte bestaat voor creativiteit aan de kant van de auteur, kan een programmeur creatief omspringen met een programmeertaal.

Het grote voordeel van deze oplossing is dat auteursrecht wordt toegekend door het schrijven van de software zelf en dat er geen enkele formaliteit zoals een registratie moet worden nagekomen. Ook het feit dat vrijwel ieder land ter wereld een systeem van auteursrecht kent, betekent een voordeel omdat zo de juridische bescherming van software meteen op een grote geografische schaal kan worden gerealiseerd.

Het juridisch kader wordt zodoende in de eerste plaats gevormd door de bepalingen specifiek aan de bescherming van computerprogramma'€™s en daarna de algemene auteursrechtelijke bepalingen zoals zij van toepassing zijn op werken van letterkunde. In de volgende sectie zullen enkel de specifieke bepalingen worden toegelicht.