Octrooi

Door Thomas Baudewijn op 5 december 2014

Kunnen terugvallen op een auteursrechtelijke bescherming van software is allemaal goed en wel, maar zoals toegelicht heeft dit wel één grote beperking, namelijk dat de onderliggende ideeën en beginselen niet worden beschermd. Sterker nog staat letterlijk in de wet te lezen dat het auteursrecht geen belemmering vormt om deze te achterhalen.

Wanneer het vernuftige aan de software zich juist in deze onderliggende ideeën bevindt en het bekomen van deze ideeën en beginselen de meeste inspanningen en investeringen heeft gevergd, voelt het auteursrecht al snel als een maat voor niets. De ideeën kunnen immers vrij overgenomen worden in een ander computerprogramma mits dit maar een andere uitdrukkingswijze krijgt.

Om die reden werd er reeds van in de jaren negentig een steeds groter ongenoegen geuit over de louter auteursrechtelijke bescherming en werd er meer gekeken naar het octrooirecht omdat dit juist wel toelaat om ideeën en concepten te beschermen. Bovendien kent het octrooirecht geen vervelende uitzonderingen voor reservekopieën of reverse engineering.

Softwareoctrooien zijn echter controversieel en een debat over het thema doet de gemoederen al snel verhitten. In de volgende secties wordt een overzicht gegeven over deze kwestie.